Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Silah Ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğü Hizmet Standartları

Giriş

 

 

AĞRI EMNİYET MÜDÜRÜĞÜ SİLAH VE PATLAYICI MADDELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN EVRAKLAR

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

1

 

4.Madde

Bulundurma Ruhsatı

 

1-Valilik Makamına Dilekçe

2-Eski Ruhsat Fotokopisi (Devir ve Yenileme Silahlar İçin geçerlidir.)

3-4 Adet Fotoğraf

4-Vergi Dairesinden Borcu Yoktur Belgesi (İmzalı, Mühürlü)

5-Devlet Hastanesinden Heyet Raporu

6-Harç Makbuzu

 

Evrakların eksiksiz tamamlanması durumunda 1 Ay

2


7.MADDE CAN GÜVENLİĞİ TAŞIMA

1-Valilik Makamına Dilekçe

2-Vergi Dairesinden Borcu Yoktur Belgesi (İmzalı, Mühürlü)

3-Harç Makbuzu

4- 4 Adet Fotoğraf

5-Devlet Hastanesinden Heyet Raporu

6-Parmak İzi Verilmesi

7-Dilekçede Gerekçe Gösterildiği Konu İle İlgili Varsa Evrak

 

Evrakların eksiksiz tamamlanması durumunda 1 Ay

3

 

8.MADDE KAMU GÖREVLİSİ TAŞIMA RUHSATI

1-Valilik Makamına Dilekçe

2-Vergi Dairesinden Borcu Yoktur Belgesi (İmzalı, Mühürlü)

3-Eski Ruhsat Fotokobisi (Devir ve Yenileme Silahlar İçin Geçerlidir.)

4- 4 Adet Fotoğraf

5-Devlet Hastanesinden Heyet Raporu

6-Görev Belgesi

 

Evrakların eksiksiz tamamlanması durumunda 1 Ay

4

 

9.Madde

Meslek Mensubu  Taşıma

Ruhsatı

1-Valilik Makamına Dilekçe

2-Harç Makbuzu

3-4 Adet Fotoğraf

4-Devlet Hastanesinden Heyet Raporu

5-Vergi Dairesine Kaydının yapıldığı tarih ve kaydının devam ettiğine dair yazı

6-Oda kayıt ve faaliyet belgesi

7-Vergi Dairesinden Borcu Yoktur Belgesi (İmzalı, Mühürlü)

8-Ortaklar Kararı Noterden Tasdikli

10-Faaliyetten Dolayı İstenen Diğer Belgeler (İş bitirme belgesi, tarım il müdürlüğü yazısı, akaryakıt bayii anlaşması, SSK ve ciro yazısı, noter, avukat ve basın mensuplarından görev belgesi)

Evrakların eksiksiz tamamlanması durumunda 1 Ay

5

 

 
10.Madde Emekli Kamu Görevlisi Taşıma Ruhsatı

 

 

 

 

 

 

1-Valilik Makamına Dilekçe

2-Eski Ruhsat Fotokobisi (Devir ve Yenileme Silahla İçin geçerlidir.)

3-4 Adet Fotoğraf

4-Devlet Hastanesinden Heyet Raporu

5-Emekli Kimlik Fotokobisi

6-Kurumundan Emeklilik Onayı

7-Hakkında Meslekten Çıkartılmayı Gerektiren, devam eden veya bitmiş idari soruşturma bulunmadığına dair kurum yazısı (zarf içinde)

Evrakların eksiksiz tamamlanması durumunda 1 Ay

6

Yivsiz Av Tüfeği Ruhsatnamesi

1-Dilekçe,

2-T.C. Kimlik Beyanı,

3-Doktor raporu, (psikolojik, nörolojik ve fiziki rahatsızlığı olmadığına dair.)

4-Adli Sicil Belgesi,

5-4 Adet fotoğraf,

6-Yivsiz Av Tüfeği Harç Makbuzu

Evrakların Eksiksiz Tamamlanması Durumunda 7 İş Günü

7

Yivsiz Av Tüfeği Ve Birinci Gruba Dâhil Parakende Satıcılık İzin Belgesi

1-Dilekçe,

2-T.C. Kimlik Beyanı,

3-Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden sağlık raporu,

4-Adli Sicil Belgesi,

5-4 Adet fotoğraf,

6-İşyeri tapu veya kira kontratı (Noterde yapılmış veya noter tasdikli), Kira Kontratı en az 1(bir) yıllık olacak.

7- Taahhütname

8-Tehlikeli Maddeler zorunlu sorumluluk sigortası.

Evrakların Eksiksiz Tamamlanması Durumunda 1 Ay

8

Kuru Sıkı Bildirimi

1-Dilekçe,

2-T.C. Kimlik Beyanı,

3-Adli Sicil Belgesi,

4-Satın Alınan Kuru Sıkı Silah,

5-Silaha ait fatura.

Evrakların Eksiksiz Tamamlanması Durumunda Aynı Gün

9

Patlayıcı Madde Satın Alma Ve Kullanma İzin Belgesi

1-Dilekçe,

2-Depolama İzin Belgesi

3-Depo Denetleme Formu

4-Temsile Yetkili Kişi Taahhütnamesi

5-Ateşleyici Yeterlilik Belgesi

6-Nakilci Güvenlik Belgesi

7-Nakilci Vekâletnamesi

8-Nakilci Taahhütnamesi

9-İşe Dair Belge

10-Depo Muvafakatnamesi

11-Tehlikeli Maddeler zorunlu sorumluluk sigortası,

12-Ticaret Sicil Gazetesi veya Oda Sicil Kayıt Sureti

Evrakların Eksiksiz Tamamlanması Durumunda 1 Ay

10

Patlayıcın Madde Taşıma İzin Belgesi

1- Dilekçe,

2- Taşımanın şekline göre patlayıcı madde ithal, ihraç, transit geçiş, devir, üretim ve satış, satın alma ve satış, satın alma ve kullanma vb. izin belgelerinden herhangi birinin aslı veya onaylı örneği,

3- Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesinin aslı veya onaylı örneği (araç için),

4- Araç tescil ve trafik belgelerinin fotokopisi,

5- Nakilci Güvenlik Belgesi

6- Depo tespit beyanı, (Noter tasdikli depo defterinin patlayıcı madde giriş-çıkışlarının son kayıtlarının olduğu güncel tarihli sayfasının fotokopisi ile talep sahibinin (izin belgelerinde ismi yazılı şahıslar, depo sorumluları, ateşleyiciler veya nakilciler) depodaki patlayıcı maddelerin cins ve miktarı ile taşınacak patlayıcılar için yeterli boş yer bulunduğunu beyan ederek imzaladığı dilekçesi ve bu iki belgede belirtilen miktarların uyumlu olması yeterli kabul edilecektir.)

7- Fatura veya Proforma/Ön Fatura ya da Sevk irsaliyesi,

8- Araçlar için K Yetki Belgesi (40.000 adede kadar av fişeği ve 5 kg’a kadar piroteknik malzeme veya barut nakli yapacak araçlardan istenmeyecektir.)

Evrakların Eksiksiz Tamamlanması Durumunda Aynı Gün

11

Mermi Talepleri

1- Dilekçe

     2 Gün

 

            Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine yâda ikinci müracaat yerine başvurulur.

  

İlk Müracaat Yeri: Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdür V. İkinci Müracaat Yeri: İl Emniyet Müdür Yardımcısı
İsim: Muhammet TURAN İsim: Muhsin CENGİZ
Unvan: Komiser Yardımcısı
Unvan:             2. Sınıf Emniyet Müdürü
Adres: Fevzi Çakmak Cad.Erzurum Bulvarı No:102 Merkez/AĞRI Adres : Leylek Pınar Mah. Vali Konağı Cad. No:50 Merkez/AĞRI
Tel: 0 472 215 14 04 Tel: 0 472 215 23 56
Faks: 0 472 215 19 51      Faks: 0 472 215 19 51
E-Posta:          E-Posta:
 

 • İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
 • BİMER
 • KURUMSAL E-POSTA
 • POLİS AKADEMİSİ
 • E-DEVLET HİZMETLERİ
 • PEKAY
 • POLİS RADYOSU
 • EGM ÇOCUK SAYFASI
 • POLİS BAKIM ve YARDIM SANDIĞI
 • ULUSAL ULAŞTIRMA PLATFORMU
 • TURN BACK CRIME
 • GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ