Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ANASAYFA

:

guvenlikislemleri

Giriş
guvenlik.jpg

Güvenlik Şube Müdürlüğü, devletin genel güvenliğini ve anayasal düzeni sağlamak amacıyla; ilgili mevzuatın öngördüğü gerçek kişilerin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırılmasını yapar. Sendika, siyasi parti, dergi, gazete, oda, meslek birliği ve bunun gibi sivil toplum kuruluşlarının devlet güvenliğiyle ilgili faaliyetlerini takip eder. Seçim döneminde seçimlerin kanunlar çerçevesinde ve güvenlik içinde yapılmasını sağlayıcı emniyet tedbirlerinin alınmasını sağlar. Terör örgütleri ve bu örgütlerin uzantıları olan legal kuruluşlarca hedef alınıp aşamalı olarak sempatizan ve militan yapılmaya çalışılan vatandaşlarımızla, gençlerle, işçi kesimiyle ve üniversite öğrencileriyle gerek toplumsal olaylarda gerekse sivil toplum kuruluşlarının faaliyetleri ve işlemleri esnasında muhatap olan ve bahse konu kişi, kuruluş, yayın ve çalışmaları takip ederek gerekli tedbirleri alan, kanuna aykırı bir durumun tespiti halinde gerekli idari ve adli işlemleri yapan, hedef olan vatandaşlarımızın ve üniversite öğrencilerinin, bağlı oldukları kurumlarla, aileleriyle ve kendileriyle birebir, mektupla ve kendi hazırladığı broşür türü yayınlarla muhatap olarak bu tür ideolojik faaliyetlerden korunmaları amacıyla her türlü önlemi almaya çalışır. Ülkemizde gündem oluşturan toplumsal ve kamu güvenliğini ilgilendiren konularda (sansasyonel davalar, çeşitli olayların yıl dönümleri ve özel ziyaretler) etkin şekilde güvenlik tedbiri alınarak provakatif eylemler engellenmeye çalışılmaktadır.

Güvenlik Şube Müdürlüğümüz İl Emniyet Müdürlüğü B blok 2.Katta hafta içi 08:00-17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen hizmetler ile ilgili aşağıda istenilen belgelerle birlikte Ağrı Valiliği Hukuk İşleri Şube Müdürlüğüne başvuru yapabilirsiniz.

2911 SAYILI TAPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ KANUNUNUN İSTİSNALARINI DÜZENLEYEN 4. MADDESİ VE 2559 SAYILI POLİS VAZİFE VE SELAHİYAT KANUNUNUN EK–1 KAPSAMINA GİREN ETKİNLİKLER;

1-Başvuru dilekçesi,

2-Vergi levhası fotokopisi,

3-Sicil gazetesi,

4-İmza sirküsü.

Ticari faaliyet belgesi:

1-Başvuru sahibi,

2-Oda, Dernek, Vakıf ya da Meslek Birlikleri ise Karar Defterinin fotokopisi,

3-Etkinliğe katılacak sanatçıların kimlik fotokopileri (Etkinliğe katılacaklar yabancı ise pasaport fotokopileri veya bilgileri),

4-Etkinliğin yapılacağı yer ile yapılan sözleşme fotokopisi,

5-Güvenlik şirketiyle yapılan sözleşmenin fotokopisi,

6-Ücretli ise bilet fotokopisi,

7-En az (48) saat önceden en büyük Mülki Amire başvuru dilekçesiyle müracaatta bulunmak.

2911 SAYILI KANUNA GÖRE DÜZENLENEN AÇIK VE KAPALI YER TOPLANTILARI;

1-Mülki Amirliğe hitaben (7) kişi tarafından imzalanan bildirimi vermek (Bildirimde toplantının amacı, yeri, tarihi ve saati ile düzenleme kurulunda görev alanların meslek, iş, telefon ve adres bilgileri bulunmalıdır.),

2-Düzenleme Kurulundaki şahıslara ait Nüfus Cüzdan Suretleri,

3-İkametgâh belgeleri,

4-Savcılık Sabıka kayıtları,

5-Medeni Haklarını Kullanmaya ehil olduklarına dair beyanname.

Başvuru Şartları:

1-18 yaşını doldurmuş ve fiil ehliyetine sahip en az (7) kişilik düzenleme kurulu oluşturmak, oluşturulan düzenleme kurulu arasından birisi düzenleme kurulu başkanı seçilir,

2-Diplomatik Dokunulmazlıkları bulunanlar düzenleme kurulu başkan ve üyesi olamazlar,

3-Yabancı şahısların Düzenleme kurulunda görev alması İçişleri Bakanlığı iznine tabidir,

4-En az (48) saat önceden mesai saatleri içerisinde Mülki Amirliğe Müracaatta bulunmak gereklidir.

2911 SK. GÖRE YAPILAN TOPLANTILAR;

1-7 Kişilik Düzenleme Kurulu Üyelerinin Tamamının İmzaladığı Konu İli İlgili Bildiri Yönetim Kurulu Kararı, Medeni Hakları Kullanmaya Haizim Evrakı,

2-Düzenleme Kurulu Üyelerinin İkametgâh,

3-Nüfus Cüzdan Sureti,

4-Sabıka Kaydı (Yukarıda bahsi geçen evraklar 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununu Kanunun 9. ve 10. Maddeleri ile aynı kanunun uygulanmasına dair yönetmeliğinin bildirimin verilmesi ve eklenecek belgeler başlıklı 5. Maddesi ve PVSK’nın EK:1 Maddesi)

Kapalı Salon Toplantısı ise; Toplantının Yapılacağı Yer ile Yapılmış Olan Sözleşme.

2559 SAYILI KANUNUA GÖRE DÜZENLENEN AÇIK VE KAPALI YERDE YAPILAN KONSER, ŞENLİK, FESTİVAL, TANITIM VB. ETKİNLİKLER;

En büyük Mülki Amirine hitaben gerçek veya tüzel kişiler tarafından imzalanan Bildirim vermek (Bildirimde etkinliğin, amacı, yeri, tarih ve saatini belirtmek),

Müracaatta bulunan gerçek kişiler ile katılan sanatçıların nüfus cüzdanlarının suretleri, ikametgâh belgeleri vermek.

Başvuru Şartları:

En az 48 saat önceden en büyük Mülki Amire bir bildirimle müracaatta bulunmak.

Düzenlenmek istenen etkinlikte yabancı sanatçılar var ise İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Yabancılar Daire Başkanlığından müracaat edilerek sakınca olmadığına dair izin almak.

AFİŞ PANKART İZİN MÜRACAATI;

1-Konu İle İlgili Bildirim Yazısı,

2-Yönetim Kurulu Kararı,

3-Birebir Afiş Örneği. Pankart İse; Boyutları Belirtilmiş Bir şekilde Pankartın A4'e Renkli Çıktısı.

GAZETE KURULUŞU;

Gazete sahibi, sorumlu yazı işleri müdürü ve çalışanların;

1-Nüfus cüzdanı fotokopisi,

2-Adli sicil belgesi,

3-İkametgâh belgeleri,

4-Mezun oldukları okul diplomaları,

5-Basın Suç Soruşturma Bürosuna hitaben doldurulacak 5187 sayılı Basın Beyannamesi,

6-Gazetenin çıkmasında sakınca olmadığına dair Cumhuriyet Savcılığından uygunluk belgesi gerekmektedir.


 • İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
 • BİMER
 • KURUMSAL E-POSTA
 • POLİS AKADEMİSİ
 • E-DEVLET HİZMETLERİ
 • PEKAY
 • POLİS RADYOSU
 • EGM ÇOCUK SAYFASI
 • POLİS BAKIM ve YARDIM SANDIĞI
 • ULUSAL ULAŞTIRMA PLATFORMU
 • TURN BACK CRIME
 • GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ