Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Güvenlik Şube Müdürlüğü Hizmet Standartları

Giriş

 

 

AĞRI İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

1

2911 SAYILI TAPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİN KANUNUNUN İSTİSNALARINI DÜZENLEYEN 4. MADDESİ VE 2559 SAYILI POLİS VAZİFE VE SELAHİYAT KANUNUNUN Ek–1 KAPSAMINA GİREN ETKİNLİKLER

1-Başvuru dilekçesi

2-Vergi levhası fotokopisi

3-Sicil gazetesi

4-İmza sirküsü

Ticari faaliyet belgesi

1-Başvuru sahibi;

2-Oda, Dernek, Vakıf ya da Meslek Birlikleri ise Karar Defterinin fotokopisi

3-Etkinliğe katılacak sanatçıların kimlik fotokopileri, (Etkinliğe katılacaklar yabancı ise pasaport fotokopileri veya bilgileri.)

3-Etkinliğin yapılacağı yer ile yapılan sözleşme fotokopisi

4-Güvenlik şirketiyle yapılan sözleşmenin fotokopisi

5-Ücretli ise bilet fotokopisi

6-En az (48) saat önceden en büyük Mülki Amire başvuru dilekçesiyle müracaatta bulunmak

 

 

2 GÜN

(48 Saat)

2

SİYASİ PARTİ İL-İLÇE TEŞKİLAT KURULUŞ EVRAKLARI

1-Genel Merkez Atama Yazısı (Onaylı),

2-Alındı Belgesi

3-Yönetim Kurulu Çizelgesi (Tasdikli), Yönetim Kurulundaki Şahıslara Ait

 a) Nüfus Cüzdan Sureti

 b) İkametgâh İlmühaberi

 c) Sabıka Kaydı

Not: Her evraktan 3'er adet

İlgili Siyasi Partiye Hemen Alındı Belgesi Verildikten Sonra 2-3 Gün İçerisinde İçişleri Bakanlığı ve Yargıtay C.Bşsvc.na Yazılıyor

3

2911 SAYILI KANUNA GÖRE DÜZENLENEN AÇIK VE KAPALI YER TOPLANTILARI

1-Mülki Amirliğe hitaben (7) kişi tarafından imzalanan bildirimi vermek ( Bildirimde toplantının amacı, yeri, tarihi ve saati ile düzenleme kurulunda görev alanların meslek, iş, telefon ve adres bilgileri bulunmalıdır.),

2-Düzenleme Kurulundaki şahıslara ait nüfus Cüzdan Suretleri

3- İkametgâh belgeleri

4-Savcılık Sabıka kayıtları,

Medeni Haklarını Kullanmaya ehil olduklarına dair beyanname 

Başvuru Şartları:

1-18 yaşını doldurmuş ve fiil ehliyetine sahip en az (7) kişilik düzenleme kurulu oluşturmak, oluşturulan düzenleme kurulu arasından birisi düzenleme kurulu başkanı seçilir.

2-Diplomatik Dokunulmazlıkları bulunanlar düzenleme kurulu başkan ve üyesi olamazlar.

3-Yabancı şahısların Düzenleme kurulunda görev alması İçişleri Bakanlığı iznine tabidir.

4-En az (48) saat önceden mesai saatleri içerisinde Mülki Amirliğe Müracaatta bulunmak gereklidir.   

2-7 GÜN ARASI

4

AFİŞ PANKART İZİN MÜRACAATI

1-Konu İle İlgili Bildirim Yazısı

2-Yönetim Kurulu Kararı

3-Birebir Afiş Örneği

Pankart ise;

Boyutları Belirtilmiş Bir şekilde Pankartın A4'e Renkli Çıktısı

Not: Her evraktan 1'er adet

2-3 GÜN

5

MATBAA KURULUŞU

1-Doldurulması için Matbaa beyannamesi

2-( 2 Adet ) Muhtarlıktan nüfus cüzdan sureti

3-( 2 adet )  Muhtarlıktan ikametgâh senedi

4- ( 2 Adet )  Kira Kontratı veya Tapu fotokopisi

İşletme şirket ise;

1-Tapu Sicil gazetesi bir asıl bir fotokopi,

2-İmza sirküleri fotokopisi,

3-Muhtarlıktan ikametgâh senedi  ( 2 Adet ),

4-Varsa Sorumlu Müdürün ikametgâh ve nüfus cüzdan sureti

 

1 GÜN

6

SENDİKA KURULUŞU

1-Dilekçe

2-Onaylı nüfus cüzdan sureti

3- İkametgâh belgesi

4-Meslek ve sanat özgeçmişi

5-İşyeri belgesi

6-Mal bildirim beyanı

7-Adli sicil belgesi(2821 Sayılı "Sendikalar Kanunu'nun 5.Maddesi ve 6.Maddesi doğrultusunda talep edilmektedir)

8-Okur-yazar belgesi,

9-Sendika tüzüğü

5 GÜN

7

 

RADYO VE TELEVİZYON İLE SÜRELİ YAYINLARIN

 

(DERGİ GAZETE VB) SOSYAL ETKİNLİK TALEPLERİ

 

1-Ayrıntılı dilekçe,

2-Etkinliğe katılacakların ve düzenleyenlerin nüfus cüzdan suretleri

3-Etkinliğe katılacakların ve düzenleyenlerin ikametgâh belgeleri

4-Etkinliğe katılacakların ve düzenleyenlerin Sabıka Kayıtlarını gösterir Adli Sicil belgeleri 2821 Sayılı "Sendikalar Kanunu'nun 5.Maddesi ve 6.Maddesi doğrultusunda talep edilmektedir)

5-Şirket adına müracaat ediliyorsa İmza sirküleri fotokopisi

6-Etkinliğin yapılacağı yerin güvenliği için Özel Güvenlik Şirketi ile yapılan anlaşma   

7-Etkinliğin yapılacağı yerin kira sözleşmesi

8-Etkinlikte program akışını gösterir bilgiler

3 GÜN

8

STK GENEL KURUL SONRASI EVRAKLARI

1-Dilekçe

2-Genel kurul tutanağı

3-Tüzük değişikliği yapılmış ise yeni tüzük

4-Zorunlu organlara seçilenlerin nüfus

5-İkamet

6-Adli sicil belgesi(2821 Sayılı "Sendikalar Kanunu'nun 5.Maddesi ve 6.Maddesi doğrultusunda talep edilmektedir)

7-işyeri belgesi

8-Meslek sanat özgeçmişi

9-Okur-yazar belgesi                                                                                                         

10-Seçim Kurulu mazbatası

11-İmzalı delege listesi           

3 GÜN

9

SİYASİ PARTİLERİN ÜYELERİNE YÖNELİK YAPTIĞI TOPLANTILAR VE ETKİNLİKLER

1-Konu İle İlgili Bildirim

2-Yönetim Kurulu Kararı

Not: Her evraktan 1'er adet

 

1-2 GÜN

10

SİYASİ PARTİLER İMZA STANDI AÇMA İZİN BELGESİ

1-Konu İle İlgili Bildirim Yazısı,

2-Yönetim Kurulu Kararı,

3-Birebir Afiş Örneği, Pankart İse;

4-Boyutları Belirtilmiş Bir şekilde Pankartın A4'e Renkli Çıktısı

Not: Her evraktan 1'er adet

2-3 GÜN

11

SİYASİ PARTİLER SESLİ ANONS İZİN BELGESİ

1-Konu İle İlgili Bildirim

2-Yönetim Kurulu Kararı

3-Sesli Anonsun Yapılacağı Araç ve Plakaları

Not: Her evraktan 1'er adet

1-2 GÜN

12

SİYASİ PARTİLER ŞÖLEN VE KONSER İZİN BELGESİ

1-Konu İle İlgili Bildirim

2-Yönetim Kurulu Kararı

3-Etkinliğin Yapılacağı Yer İle Yapılmış Olan Sözleşme

4-Etkinliğe Katılacak Olan Şahısların (Sanatçı vb.) Kimlik Bilgileri

Not: Her evraktan 1'er adet

1-2 GÜN

13

SİYASİ PARTİLER ATAMA EVRAKLARI (GENEL MERKEZ ATAMALARI)

1-Genel Merkez Atama Yazısı (Onaylı)

2-Yönetim Kurulu Çizelgesi (Tasdikli)

3-Yönetim Kurulundaki Şahıslara Ait :

a) Nüfus Cüzdan Sureti

b) İkametgâh İlmühaberi

c) Sabıka Kaydı (İçişleri Bakanlığının 01.07.2002 Tarih ve 140765 Sayılı Genelgesi İle Yargıtay C. Başsavcılığının Siyasi Parti Genel Merkezlerine Gönderdiği 19.02.2003 Tarih ve SP. MUH.60.2003/1123 Sayılı kanun)

Not: Her evraktan 3'er adet

İlgili Siyasi Partiye Hemen Alındı Belgesi Verildikten Sonra 2-3 Gün İçerisinde İçişleri Bakanlığı ve Yargıtay C.Bşsvc. na yazılıyor

14

SİYASİ PARTİLER ATAMA EVRAKLARI (İSTİFA VE BENZERİ NEDENLERLE BOŞALAN YERLERE YAPILAN ATAMALAR)

1-Yönetim Kurulu Kararı

2-Yönetim Kurulu Çizelgesi (Tasdikli),Yönetim Kurulundaki Şahıslara Ait

a) Nüfus Cüzdan Sureti

b) İkametgâh İlmühaberi

c) Sabıka Kaydı (İçişleri Bakanlığının 01.07.2002 Tarih ve 140765 Sayılı Genelgesi İle Yargıtay C. Başsavcılığının Siyasi Parti Genel Merkezlerine Gönderdiği 19.02.2003 Tarih ve SP. MUH.60.2003/1123 Sayılı kanun)

Not: Her evraktan 3'er adet

İlgili Siyasi Partiye Hemen Alındı Belgesi Verildikten Sonra

2-3 Gün İçerisinde İçişleri Bakanlığı ve Yargıtay C.Bşsvc. na yazılıyor

15

SİYASİ PARTİLER KONGRE EVRAKLARI

1-Yönetim Kurulu Çizelgesi (Tasdikli)

2-Kongre Divan Tutanağı

3-Yönetim Kurulundaki Şahıslara Ait

a) Nüfus Cüzdan Sureti

b) İkametgâh İlmühaberi

c) Sabıka Kaydı (İçişleri Bakanlığının 01.07.2002 Tarih ve 140765 Sayılı Genelgesi İle Yargıtay C. Başsavcılığının Siyasi Parti Genel Merkezlerine Gönderdiği 19.02.2003 Tarih ve SP. MUH.60.2003/1123 Sayılı kanun)

Not: Her evraktan 3'er adet

İlgili Siyasi Partiye Hemen Alındı Belgesi Verildikten Sonra

2-3 Gün İçerisinde İçişleri Bakanlığı ve Yargıtay C.Bşsvc. na yazılıyor

16

SİYASİ PARTİLER ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

Yönetim Kurulu Çizelgesi, Bildirim Yazısı

Not: Her evraktan 3'er adet

2-3 Gün İçerisinde İçişleri Bakanlığı ve Yargıtay

C.Bşsvc.na Yazılıyor

17

SENDİKALAR FAALİYET BELGESİ

1-Dilekçe

2-Yönetim Kurulu Kararı

3 GÜN

18

MAL İKTİSABI

1-Dilekçe

2-Yönetim Kurulu Kararı

 

3 GÜN

19

EMNİYET BİNALARINDA FİLM ÇEKİM VE POLİS ARAÇ GEREÇ MALZEME TALEBİ

1-Kültür ve Turizm Müdürlüğünden alınan genel çekim izini

2-Çekim taleplerin senaryosu

3-Film Çekimi Hizmet ücret makbuzu

4 GÜN

               

            Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.


 
 
 
İlk Müracaat Yeri: Güvenlik Şube Müdür V. İkinci Müracaat Yeri: İl Emniyet Müdür Yardımcısı
İsim: Serkan ÇAKMAK İsim: Erkan SAMARAZ
Unvan: 4. Sınıf Emniyet Müdürü Unvan:             2. Sınıf Emniyet Müdürü
Adres: Vali Konağı Caddesi İl Emniyet Müdürlüğü B Blok Adres : ​Vali Konağı Caddesi İl Emniyet Müdürlüğü A Blok
Tel: 0​ 472 215 18 31
Tel: 0 472 215 23 56
Faks: 0 472 215 18 31      Faks: 0 472 215 19 51
E-Posta: agriguvenlik@egm.gov.tr E-Posta:
 
 • İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
 • BİMER
 • KURUMSAL E-POSTA
 • POLİS AKADEMİSİ
 • E-DEVLET HİZMETLERİ
 • PEKAY
 • POLİS RADYOSU
 • EGM ÇOCUK SAYFASI
 • POLİS BAKIM ve YARDIM SANDIĞI
 • ULUSAL ULAŞTIRMA PLATFORMU
 • TURN BACK CRIME
 • GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ