Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Özel Güvenlik Hizmet Standartları

Giriş

AĞRI EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

1

Özel Güvenlik Görevlisi Çalışma İzni ve Kimlik Kartı

1.Valilik Makamına hitaben dilekçe

2.Özel Güvenlik Eğitim Sertifikası aslı ve fotokopisi

3.Mezun olduğu okuldan almaşı olduğu diploma aslı ve fotokopisi

4.Sağlık Kurulu raporu

5.Güvenlik Soruşturması ve Arşiv araştırması formu (2 Adet)

6.Nüfus cüzdan fotokopisi  (1 Adet).

7.Dört (4) Adet fotoğraf

8.Adli sicil ve arşiv kaydı

9.Ruhsat harcı makbuzu.(Soruşturma tamamlandıktan sonra)

20-30 GÜN

2

Alarm İzleme Merkezi İzin Belgesi

Alarm merkezi kurma ve izleme izni valiliklerce verilir. Alarm merkezi kurma ve izleme izni için valiliğe yapılacak başvuruya aşağıdaki belgelerden birer suret eklenir.

1-Kurucu ve yöneticilerin T.C. Kimlik Numarası,

2-Yöneticilerin dört yıllık yüksekokul mezunu olduğunu belgeleyen  diploma veya dengi belgenin örneği,

3-Alarm merkezini temsil edecek yöneticiler için yetki belgesi,

4-Yöneticilerin özel güvenlik temel eğitim sertifikası (genel kolluk birimlerinde daha önce çalışmış olanlardan buna ilişkin belge),

5-Alarm merkezinde kullanılacak teknik teçhizatın amaca elverişliliğine ilişkin taahhütname.

Bilgi ve belgelerin incelenmesinden sonra gerekli şartları taşıdığı anlaşılan şirketlerin yöneticileri hakkında güvenlik soruşturması yaptırılır.

15 GÜN

3

Özel Güvenlik Silah Taşıma / Bulundurma Belgesi

1-Talep yazısı

2-MKE Kurumundan satın-alma faturası

3-Silah Demirbaş Defterinin ilgili sayfanın fotokopisi

5 GÜN

4

 

Silah Satın Alma

 

Yetki Belgesi

 

1-Talep yazısı

2-Kuruluşun en yüksek makamının Silah Marka Model ve çapı ve sayısı ile ilgili onay yazısı.

3- Silahı satın alacak kişinin görevi, nüfus cüzdan fotokopisi ve 2 adet fotoğraf

5 GÜN

5

Silah Nakil Belgesi

1-Kurum veya Kuruluşun müracaat yazısı

2-Silah naklinde görevlendirilecek şahsın nüfus cüzdan fotokopisi.

3 GÜN

6

Devir veya Hibe Edilecek Silahlar İçin İstenen Belgeler

1-Emniyet Genel Müdürlüğüne hibe edilen silahlara ait hibe eden makamın yazısı

2-Hibe devri için alınan karar örneği

3-Silah nakli yapacak kişinin kimlik fotokopisi

3 GÜN

7

Fişek satın alma belgesi

1-Kurum Kuruluş ve Özel Güvenlik Eğitim Kurumunun fişeklerin adedini ve çapını belirten müracaat yazısı.

2- Fişekleri MKE Bayisinden satın alacak kişinin nüfus cüzdan fotokopisi

3- Daha önce alınan fişeklerin nerede sarf edildiğine dair adetlerini belirten sarf tutanağı.

2 GÜN

8

Kamu Kurumları Özel Güvenlik izin Belgesi

1-Talep Yazısı (Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca)

2-Bağlı Bulunduğu Bakanlığın/Genel Müdürlüğün uygun görüş yazısı, Üniversiteler için Rektörün, Kurum KİT ise Hazine Müsteşarlığının, İl Özel İdareleri için Valinin, Belediye Başkanlıkları için Belediye Başkanının uygun görüş yazısı, okullar için aile birliği yönetim kararı ve okul müdürü imzalı talep yazısı.

10 GÜN

9

 

Özel Kuruluşlar ve Özel Bankalar için

 

Özel Güvenlik İzin Belgesi

 

1- Talep yazısı (Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca)

2- Site veya apartmanlarda genel kurul veya yönetim kurulu kararı,

3-Özelkuruluşlarınyönetim kurulu kararı veya ortaklarının özelgüvenlikuygulamasıiçin almışolduğu karar,

4- Ticaret Sicil Gazetesinin yayınlanmış bir örneği,

5-İmza yetkisine sahip şahısların imza sirküleri.

10 GÜN

10

Kişi Koruma Özel Güvenlik İzin Belgesi

1-Korunacak kişinin müracaat yazısı, kurum ve kuruluşlardan tarafından yapılan başvurularda yetkili tarafından imzalanan müracaat yazısı

2-Korunacak kişi için sağlık raporu, 

3-Korunacak kişinin adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydı.

4-Korunacak kişinin vukuatlı nüfus kayıt örneği

10 GÜN

11

 

Geçici ve Acil Hallerde Özel Güvenlik İzni

 

 

 

1-Özel Güvenlik Şirketinin Toplantı, konser, sahne gösterileri ve benzeri etkinlikler, para veya değerli eşya nakli gibi geçici haller için müracaat yazısı.

2- Görev alacak özel güvenlik görevlilerinin Mali Sorumluluk sigortaları

3-Özel güvenlik şirketine ait sözleşme                                                          

4-Kroki

1 GÜN

12

Özel Güvenlik Uygulamasını Sona Erdirme

1-Talep yazısı,

2-Kamu kurum ve kuruluşlarında kendi Bakanlık/Genel Müdürlük görüşyazısı,

3-Özel kuruluşlarda yönetim kurulu kararı veya ortakların almış olduğu karar,

4-Site veya apartmanlarda genel kurul veya yönetim kurulu kararı.

10 GÜN

13

 

Banka, Kamu Ve Özel Kuruluşların

 

Unvan ve Adres Değişikliği

 

1-Talep yazısı

2-Özel kuruluşlarda unvan değişikliğine ilişkin yönetim kurulu kararı ve Ticaret Sicil Gazetesinin yayınlanmış bir örneği, Ticaret Sicil Gazetesi yayınlanmamış ise ticaret sicil memurluğundan alınacak olan ticaret sicil tasdiknamesi.

10 GÜN

14

Personel ve Silah Kadrolarının İndirimi ve Artırımı

1- Talep yazısı (Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca)

2- Kamu kurum ve kuruluşlarında silah ve personel artırımında kendi Bakanlık/Genel Müdürlük/Rektörlük görüş yazısı

3- Özel kuruluşlarda yönetim kurulu kararı veya ortakların almış olduğu karar,

4- Site veya apartmanlarda genel kurul veya yönetim kurulu kararı.

10 GÜN

15

Sertifika Onayı

1-Müracaat Yazısı.

2-Sınavı kazanan özel güvenlik görevlisi adaylarının listesi,

3-Sınavı kazanan adaylar adına düzenlenmiş Özel Güvenlik Eğitim Sertifikası

 

2 GÜN

 

 Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede  tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz


 
 
 
İlk Müracaat Yeri: Özel Güvenlik Şube Müdür V. İkinci Müracaat Yeri: İl Emniyet Müdür Yardımcısı
İsim: Muhammet TURAN İsim: Erkan SAMARAZ
Unvan: Komiser Yardımcısı Unvan:             2. Sınıf Emniyet Müdürü
Adres: Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Leylek Pınar Mah. 1702 Sok. No: 40 Kat:3 Adres : Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Leylek Pınar Mah. 1702 Sok. No: 40 Kat:3
Tel: 0​ 472 215 14 04
Tel: 0 472 215 23 56
Faks: 0 472 215 19 51      Faks: 0 472 215 19 51
E-Posta:         E-Posta:
 

 


 • İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
 • BİMER
 • KURUMSAL E-POSTA
 • POLİS AKADEMİSİ
 • E-DEVLET HİZMETLERİ
 • PEKAY
 • POLİS RADYOSU
 • EGM ÇOCUK SAYFASI
 • POLİS BAKIM ve YARDIM SANDIĞI
 • ULUSAL ULAŞTIRMA PLATFORMU
 • TURN BACK CRIME
 • GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ